JK-afton - Carina Andersson – Att bo och arbeta i Kina

  • Jernkontoret

Föredrag: Carina Andersson – Att bo och arbeta i Kina

Mer information kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.