e-post
kansli@bergsmannaforeningen.se

Telefon
08-679 17 90

Kontaktperson kansliet
Lena Johansson

Postadress
Svenska Bergsmannaföreningen
Box 1721
111 87  Stockholm

Besöksadress
Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm

Bankgiro
Evenemang: 974-0507
Medlemsavgifter: 5068-3895

Svenska Bergsmannaföreningens Serviceaktiebolag