It's About Materials

Stålindustrin satsar för att locka unga till branschen

Idag lanserar Jernkontoret en film som visar materialens betydelse för det hållbara samhället. Med filmen hoppas material- och metallindustrin kunna locka framtida medarbetare till bland annat KTH, LTU och Bergsskolan.
Stålföretagens efterfrågan på ingenjörer med material- och processtekniska kunskaper är stor, både i Sverige och utomlands.
− Materialkunskap och materialutveckling är en förutsättning för att ta fram den teknik vi behöver för framtiden. Inte minst för att lösa klimatfrågan, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.
 

Utbildningar inom materialteknik

I Sverige finns det ett antal utbildningar med olika inriktningar inom viktiga materialtekniska kunskapsområden.
Materialdesign vid KTH, 300 hp
Hållbar process- och kemiteknik vid LTU, 300 hp
Materialteknik, inriktning metallurgi vid Bergsskolan, 180 hp

Ansökan till högskola och universitet sker senast den 16 april. 
 

Sefströmsmedaljen tilldelas Jan-Olov Wikström

Högre teknisk utbildning tog sin början i Sverige 1819 då Fahlu Bergsskola grundades genom kungligt brev. Initiativtagare och förste ledare var Nils Gabriel Sefström, vilken har blivit förebilden i Svenska Bergsmannaföreningens förtjänstmedalj. Denna har sedan 1987 utdelats vart femte år till person, som i Sverige utfört förtjänstfulla insatser inom bergshanteringen av annat slag än administrativ eller företagsekonomisk gärning. 

Svenska Bergsmannaföreningen har beslutat tilldela Jan Olov Wikström 2017 års Sefströms-medalj för sitt förtjänstfulla arbete inom svensk och internationell bergshantering. Han är den sjunde mottagaren av medaljen och den första från Luleå Tekniska Universitet. 

 

Motivering

Jan-Olov Wikström har i sin gärning som driftledare, projektledare, forskare samt lärare lämnat avgörande bidrag för att höja kunskapsnivån framförallt gällande järnframställning i Sverige.

Jan-Olov Wikström har en grundexamen i mineralteknik från Luleås Tekniska Universitet från 1976. Därefter har han varit verksam som forskare och chef vid SSAB Luleå under 15 år. Under denna tid så arbetade han både med daglig drift av masugnar och med forskning inom masugnsmetallurgi. Dessutom med uppföljning och strategisk planering av nya järnframställningstekniker. Här skaffade han sig ett mycket brett internationellt nätverk och grundlade ett rykte som en internationellt erkänd järnframställningsexpert. 

1991 började Jan-Olov Wikström arbeta på MEFOS i Luleå, där han under 24 år var verksam fram till pensioneringen. Under tiden på MEFOS arbetade han både som forskare och chef. För att exemplifiera hans bidrag till forskningen och utvecklingen till järnframställnings-området så kan följande insatser nämnas: i) svensk representant i den Europeiska masugnsforskningskommittén, ii) projektledare för studie att bygga en försöksmasugn åt LKAB, iii) organisatör av konferensen Scanmet vid fyra tillfällen och iv) chef för MEFOS excellenscenter PRISMA – centrum för processintegration. 

Baserat på Jan-Olov Wikströms djupa kunskap om järnframställning och hans intresse för att driva forskningsfronten inom området framåt så blev han 2001 utsedd till adjungerad professor vid Luleås Tekniska Universitet. Inom den akademiska världen så har han bidragit till framtagning av kurser, undervisning, doktorandhandledning och artikelförfattande inom järnframställningsområdet.

Sammanfattningsvis så anser Svenska Bergsmannaföreningen att Jan-Olov Wikströms egna insatser, tillsammans med ett djupt engagemang och förmåga att inspirera såväl elever som yngre och äldre forskare, kraftigt bidragit till både ökad kunskap och ökad konkurrenskraft för svensk järnmalms- och stålframställningsindustri. Därför är det väl motiverat att tilldela Jan-Olov Wikström 2017 års Sefströmsmedalj.