Senior Manager Coke Oven & Blast Furnaces - SSAB Special Steels, Oxelösund

As the Senior Manager of our Coke Oven plant and two Blast Furnances, you are responsible for the production of Coke, Coke Oven Gas and Hot Metal. It is in these processes we start making the world’s most sustainable steel. You will be a key part of making this happen. Location Oxelösund.

Sista ansökningsdatum: 14 januari 2018

Ladda ner platsannonsen/Annonsen på SSABs hemsida

Senior Ingenjör Stränggjutning - SSAB Special Steels, Oxelösund

Vi söker en senior ingenjör till vår unika stränggjutningsprocess på Stålverket som ska arbeta med långsiktiga utvecklingsprojekt samt operativa utmaningar i produktionens hetluft. Du kommer även vara en del i omställningen mot fossilfri ståltillverkning. Placeringsort Oxelösund.

Sista ansökningsdatum: 21 januari 2018

Ladda ner platsanonsen/Annonsen på SSABs hemsida

 

 

Sefströmsmedaljen tilldelas Jan-Olov Wikström

Högre teknisk utbildning tog sin början i Sverige 1819 då Fahlu Bergsskola grundades genom kungligt brev. Initiativtagare och förste ledare var Nils Gabriel Sefström, vilken har blivit förebilden i Svenska Bergsmannaföreningens förtjänstmedalj. Denna har sedan 1987 utdelats vart femte år till person, som i Sverige utfört förtjänstfulla insatser inom bergshanteringen av annat slag än administrativ eller företagsekonomisk gärning. 

Svenska Bergsmannaföreningen har beslutat tilldela Jan Olov Wikström 2017 års Sefströms-medalj för sitt förtjänstfulla arbete inom svensk och internationell bergshantering. Han är den sjunde mottagaren av medaljen och den första från Luleå Tekniska Universitet. 

 

Motivering

Jan-Olov Wikström har i sin gärning som driftledare, projektledare, forskare samt lärare lämnat avgörande bidrag för att höja kunskapsnivån framförallt gällande järnframställning i Sverige.

Jan-Olov Wikström har en grundexamen i mineralteknik från Luleås Tekniska Universitet från 1976. Därefter har han varit verksam som forskare och chef vid SSAB Luleå under 15 år. Under denna tid så arbetade han både med daglig drift av masugnar och med forskning inom masugnsmetallurgi. Dessutom med uppföljning och strategisk planering av nya järnframställningstekniker. Här skaffade han sig ett mycket brett internationellt nätverk och grundlade ett rykte som en internationellt erkänd järnframställningsexpert. 

1991 började Jan-Olov Wikström arbeta på MEFOS i Luleå, där han under 24 år var verksam fram till pensioneringen. Under tiden på MEFOS arbetade han både som forskare och chef. För att exemplifiera hans bidrag till forskningen och utvecklingen till järnframställnings-området så kan följande insatser nämnas: i) svensk representant i den Europeiska masugnsforskningskommittén, ii) projektledare för studie att bygga en försöksmasugn åt LKAB, iii) organisatör av konferensen Scanmet vid fyra tillfällen och iv) chef för MEFOS excellenscenter PRISMA – centrum för processintegration. 

Baserat på Jan-Olov Wikströms djupa kunskap om järnframställning och hans intresse för att driva forskningsfronten inom området framåt så blev han 2001 utsedd till adjungerad professor vid Luleås Tekniska Universitet. Inom den akademiska världen så har han bidragit till framtagning av kurser, undervisning, doktorandhandledning och artikelförfattande inom järnframställningsområdet.

Sammanfattningsvis så anser Svenska Bergsmannaföreningen att Jan-Olov Wikströms egna insatser, tillsammans med ett djupt engagemang och förmåga att inspirera såväl elever som yngre och äldre forskare, kraftigt bidragit till både ökad kunskap och ökad konkurrenskraft för svensk järnmalms- och stålframställningsindustri. Därför är det väl motiverat att tilldela Jan-Olov Wikström 2017 års Sefströmsmedalj.