Seco Tools in Fagersta is looking for a Senior R&D Professional for Metallurgy and Materials Design

Ladda ner platsannonsen som pdf

Genuine interest in our customers' success, family spirit and personal commitment are the values that summarize our corporate culture. These values not only reflect a shared view of the business, they also unite Seco’s employees across both geographical and cultural borders.

The R&D department at Seco is responsible for product development from powders to finished product in order to meet our mission: To develop the future of cemented carbides. We are now looking for a SeniorR&D Professional to join our cemented carbide development team, being responsible for Metallurgy and Materials Design. This position offers you a high level of advanced research, including experimental opportunities and the possibility to be innovative in a creative industrial environment, as well as access to a large global network – both within the Sandvik Group and externally.

While the location of this position is flexible, presence in Fagersta is required at least three days per week. Occasional travel is required in this position, within Sweden as well as internationally.

Key performance areas
In this position, you are part of a highly competent and supporting team of doctors and engineers with different areas of expertise. Your responsibilities as Senior R&D Professional are to develop and test new materials and material compositions; working closely together with Product Development and our customers, to manage internal projects and external projects in collaboration with universities around Europe. You continually develop your own knowledge within your area of expertise as you capture and develop new ideas and apply them in a way that adds value to the business. In addition, you share skills and best practices and support colleagues in professional growth while taking responsibility for our abilities to deliver.

Your profile
We are looking for someone with a degree in Materials Science, Materials Design, Engineering Physics or Chemistry. Experience from the metal industry is an advantage, especially from cemented carbides, as well as knowledge of different experimental evaluation methods; e.g. light optical microscopy and electron microscopy. Knowledge of tools for thermodynamic calculations, such as Thermo-Calc and Dictra, is considered a plus. Since we work in an international environment, you have a high level of communication skills in English, both verbally and in writing, while knowledge in Swedish is a plus.

We place great value on your personal qualities in this recruitment, characterized by your creative and problem-solving ways, your innovative thinking and your structured working methods. You set ambitious targets, deliver on promises and take responsibility for your performance in this independent position. With a passion for research and materials development, in combination with your interpersonal skills, you share your expertise with both colleagues and other parts of the organization. Furthermore, you interact with numerous contacts and stakeholders, both internally and externally, and you understand the importance of clear communication and building trustworthy, long-lasting relationships.

We actively work to create a workplace that is characterized by diversity and inclusion.

Contact information
For further information about this position, please contact:
Tomas Persson, recruiting manager, +46 (0)223 402 93

Union contacts
Monica Andersson, Unionen, +46 (0)223 403 23
Björn Persson, Akademikerföreningen, +46 (0)589 856 53
Håkan Westborg, Ledarna, +46 (0)223 406 27

We apply continuous selection in this recruitment. Please send your application as soon as possible, and no later than October 31, 2018. Read more about Seco Tools and apply at www.secotools.com/vacancies. Job ID: R0004386.

For more information about the recruitment process, please contact HR Services, +46 (0)26 261 444.

Recruitment Specialist
Jane Adams

Prior to this recruitment, we have already decided on what advertising channels and marketing campaigns we wish to utilize. In light of this, we respectfully decline any contact with marketing or recruitment agencies regarding additional channels or campaigns.

At Seco Tools we develop and offer advanced products & solutions that makes metal cutting easier. We work together with our customers to identify and implement the best solutions for their needs. The corporate culture empowers employees thru the shared values: Passion for our customers, Family Spirit, Personal commitment. Seco Tools has presence in more than 75 countries and employs about 5000 people.

It's About Materials

Stålindustrin satsar för att locka unga till branschen

Idag lanserar Jernkontoret en film som visar materialens betydelse för det hållbara samhället. Med filmen hoppas material- och metallindustrin kunna locka framtida medarbetare till bland annat KTH, LTU och Bergsskolan.
Stålföretagens efterfrågan på ingenjörer med material- och processtekniska kunskaper är stor, både i Sverige och utomlands.
− Materialkunskap och materialutveckling är en förutsättning för att ta fram den teknik vi behöver för framtiden. Inte minst för att lösa klimatfrågan, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret.
 

Utbildningar inom materialteknik

I Sverige finns det ett antal utbildningar med olika inriktningar inom viktiga materialtekniska kunskapsområden.
Materialdesign vid KTH, 300 hp
Hållbar process- och kemiteknik vid LTU, 300 hp
Materialteknik, inriktning metallurgi vid Bergsskolan, 180 hp

Ansökan till högskola och universitet sker senast den 16 april. 
 

Sefströmsmedaljen tilldelas Jan-Olov Wikström

Högre teknisk utbildning tog sin början i Sverige 1819 då Fahlu Bergsskola grundades genom kungligt brev. Initiativtagare och förste ledare var Nils Gabriel Sefström, vilken har blivit förebilden i Svenska Bergsmannaföreningens förtjänstmedalj. Denna har sedan 1987 utdelats vart femte år till person, som i Sverige utfört förtjänstfulla insatser inom bergshanteringen av annat slag än administrativ eller företagsekonomisk gärning. 

Svenska Bergsmannaföreningen har beslutat tilldela Jan Olov Wikström 2017 års Sefströms-medalj för sitt förtjänstfulla arbete inom svensk och internationell bergshantering. Han är den sjunde mottagaren av medaljen och den första från Luleå Tekniska Universitet. 

 

Motivering

Jan-Olov Wikström har i sin gärning som driftledare, projektledare, forskare samt lärare lämnat avgörande bidrag för att höja kunskapsnivån framförallt gällande järnframställning i Sverige.

Jan-Olov Wikström har en grundexamen i mineralteknik från Luleås Tekniska Universitet från 1976. Därefter har han varit verksam som forskare och chef vid SSAB Luleå under 15 år. Under denna tid så arbetade han både med daglig drift av masugnar och med forskning inom masugnsmetallurgi. Dessutom med uppföljning och strategisk planering av nya järnframställningstekniker. Här skaffade han sig ett mycket brett internationellt nätverk och grundlade ett rykte som en internationellt erkänd järnframställningsexpert. 

1991 började Jan-Olov Wikström arbeta på MEFOS i Luleå, där han under 24 år var verksam fram till pensioneringen. Under tiden på MEFOS arbetade han både som forskare och chef. För att exemplifiera hans bidrag till forskningen och utvecklingen till järnframställnings-området så kan följande insatser nämnas: i) svensk representant i den Europeiska masugnsforskningskommittén, ii) projektledare för studie att bygga en försöksmasugn åt LKAB, iii) organisatör av konferensen Scanmet vid fyra tillfällen och iv) chef för MEFOS excellenscenter PRISMA – centrum för processintegration. 

Baserat på Jan-Olov Wikströms djupa kunskap om järnframställning och hans intresse för att driva forskningsfronten inom området framåt så blev han 2001 utsedd till adjungerad professor vid Luleås Tekniska Universitet. Inom den akademiska världen så har han bidragit till framtagning av kurser, undervisning, doktorandhandledning och artikelförfattande inom järnframställningsområdet.

Sammanfattningsvis så anser Svenska Bergsmannaföreningen att Jan-Olov Wikströms egna insatser, tillsammans med ett djupt engagemang och förmåga att inspirera såväl elever som yngre och äldre forskare, kraftigt bidragit till både ökad kunskap och ökad konkurrenskraft för svensk järnmalms- och stålframställningsindustri. Därför är det väl motiverat att tilldela Jan-Olov Wikström 2017 års Sefströmsmedalj.