Styrelse

Post Namn
Ordförande Elisabeth Torsner
Vice ordförande Rutger Gyllenram
Skattmästare Lars Hyllengren
Sekreterare Fia Vikman
2:a vice ordförande KTH Pär Jönsson
2:a vice ordförande LTU Cajsa Samuelsson
Ledamot Paola Eriksson Zetterberg
Ledamot Peter Samuelsson
Ledamot Nils Andersson
Ledamot Robert Eriksson
Redaktör Patrik Lindlöv
Revisor Claes Ribbing
Revisor Hans Gillberg
Revisorssuppleant Gustaf Bråkenhielm
Revisorssuppleant Hans Werner

Kretsförtroendemän

Krets Ordinarie Ersättare
Stockholmskretsen Pontus Rydgren Joel Gustavsson
Östsvenska kretsen Arne Sundström Bo Sundelin
Sydvästkretsen Oskar Altzar Erica Granberg och Leif L´Estrade
Värmlandskretsen Debbie Jörgensen Ågren Bertil Ring
Bergslagskretsen Anders Wallquist Lars Jerregård
Polarkretsen Agne Rustan Christer Nordström

Valnämnd

Ulrika Tilliander (sammankallande), Birgitta Lindblad och Christoffer Schmidt