Svenska Bergsmannaföreningens Serviceaktiebolag
556196-2142 (Stockholm)

Svenska Bergsmannaföreningens Serviceaktiebolag
Box 1721
111 87 Stockholm

Svenska Bergsmannaföreningens Serviceaktiebolag är ett helägt bolag till Svenska Bergsmannaföreningen som är vinstdrivande och momspliktigt.

Verksamhet
Aktiebolaget ska mot ersättning tillhandahålla medlemmarna av Svenska Bergsmannaföreningen med tjänster till främjande av yrkesverksamhet såsom förslag till åtgärder för nedbringande av omkostnaderna i medlemmarnas varsamhet, utredningar och yttrande, bok- och tidskriftsförlagsverksamhet, konsultationer i yrkesfrågor, efterutbildningar, information och publicitet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Styrelse
Elisabeth Torsner, ordförande
Lars Hyllengren, ledamot
Rutger Gyllenram, ledamot
Stig Gunnar Ljunggren, suppleant
Pontus Rydgren, suppleant