Bergsingenjör SBF

Titeln Bergsingenjör har sedan länge varit ett bevis på att man har studerat och avlagt examina från de utbildningar som vi värnar om. Sedan universiteten avskaffade Bergsingenjörstiteln och ersatte den med Civilingenjör (Master of Science - MSc) så tog SBF och säkrade rätten till att dela ut titeln Bergsingenjör SBF.

För att kunna erhålla titeln måste man ha tagit examen ifrån någon av de godkända utbildningarna, vara medlem i SBF, skickat in en ansökan till styrelsen och blivit godkänd av vår Titelkommitté.

Blankett för ansökan om titeln Bergsingenjör SBF

 

Utdrag ur stadgan

§ 5 Bergsingenjör SBF

Licens att använda titeln Bergsingenjör SBF kan erhållas av den som innehar examen motsvarande den tidigare bergsingenjörsexamen efter ansökan hos styrelsen.

Ansökan om licens att använda titeln beviljas av styrelsen.