Svenska Bergsmannaföreningen, SBF har sitt ursprung i en del aktiviteter under 1940-talet då några yngre bergsingenjörer samverkade med bergssektionen vid KTH och bildade Yngre Bergsingenjörers Förening, YBF.

1747 Jernkontoret bildas och anses därmed vara en av världens äldsta branschorganisationer.
1819 Falu Bergsskola grundas för utbildning av ingenjörer på akademisk nivå. N. G. Sefström, förste professorn.
1827 Teknologiska Institutet, TI, startar sin verksamhet vid Drottninggatan i Stockholm. Jernkontoret grundar Bergsskolan i Filipstad för utbildning av elever till bergsskoleingenjörer.
1861 Svenska Teknologföreningen, STF, bildas ur kamratföreningen vid TI. Det dröjer till 1888 innan fackavdelningen för Kemi och Bergs, KB, bildas.
1869 Falu Bergsskolas undervisning överföres till Teknologiska institutet, Drottninggatan, Stockholm.
1877 TI byter namn till Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, men flyttar först 1917 till nya lokaler vid Valhallavägen.
1941 YBF bildas med ett förtroenderåd och en första styrelse väljes 1942. Man kan vara medlem i föreningen upp till 10 år efter examen. Denna regel avskaffas 1949.
1955 YBF antager nya stadgar och ändrar namn till SBF med indelning i kretsar från 1956.
1959 Bergsdelen av STF införlivas med SBF, som nu får en ny och större omfattning.
1964 Föreningen bildar ett kansli med deltidsanställd kanslist.
1972 De första teknologerna börjar på Geoteknologi (Prospekteringsteknik, Bergteknik, Mineralteknik) vid Tekniska Högskolan i Luleå. Bg (Gruv-vetenskap) läggs ner på KTH. Metallurgi startar sedan i Luleå 1984.
1993 I Luleå överföres Prospekteringsteknik till institutionen för Samhällsbyggnadsteknik, Bergteknik till inst. för Väg- och vattenbyggnad samt Mineralteknik och Processmetallurgi till inst. för Kemi och metallurgi. Högskolan blir 1997 Luleå Tekniska universitet (LTU).
1996 SBF erhåller mönsterskydd för titeln "Bergsingenjör SBF" efter att denna examenstitel avskaffats vid KTH och LTU.
1997 Utbildningen av bearbetare förlägges till Högskolan Dalarna i Borlänge.
2016 SBF:s stadgar förändrades för att förenkla medlemskap för nya grupper med intresse för bergshanteringen.