Som medlem kommer du i kontakt med likasinnade genom företagsaftnar, studiebesök och andra arrangemang.
Du får också våra medlemstidningar Bergsmannen och Bergsbladet. SBF bevakar också vår utbildning.

SBF:s matrikel är en guldgruva att ösa ur och är indelad i tre avdelningar:

  1. Alfabetiskt register över alla medlemmar.

  2. Förteckning över medlemmar med indelning efter kalenderår för examen vid KTH eller LTU.

  3. Företags- och personregister.

Matrikeln är till nytta och nöje såväl på arbetsplatsen som i hemmet liksom i andra sammanhang, när någon önskar komma i kontakt med föreningens medlemmar.

En ny utgåva av matrikeln är under utarbetande.

Vill du annonsera i matrikeln? Vänligen kontakta SBF kansli.