Styrelse

Post Namn
Ordförande Rutger Gyllenram
Vice ordförande Peter Samuelsson
Sekreterare Patrik Lindberg
Skattmästare Paola Zetterberg-Eriksson
2:a vice ordförande, KTH Pär Jönsson
2:a vice ordförande, LTU Cajsa Samuelsson
2:e vice ordförande, JK Robert Eriksson
Redaktör Elisabeth Torsner
Medlemssekreterare Ulla Backlund
Högskolekoordinator Nils Andersson
Kretskoordinator Tomas From
Revisor Amanda Edlund
Revisor Carl Petersohn
Revisorssuppleant Åsa Helgesson
Revisorssuppleant Johan Rosén
Klubbmästare Veronika Nerbe
Klubbmästare Lina Berglund
Representant, KTH Jacob Nilsson
Representatnt, LTU Edvard Pearson

Kretsförtroendemän

Krets Ordinarie Ersättare
Stockholmskretsen Pontus Rydgren Joel Gustavsson
Östkretsen Bo Sundelin vakant
Sydkretsen Oskar Altzar Erica Granberg
Västkretsen Alexander Löf Bertil Ring
Bergslagskretsen Anders Wallquist Lars Jerregård
Polarkretsen Agne Rustan Christer Nordström
LTU studentkrets Edvard Pearson

Valnämnd

Elisabeth Torsner (sammankallande), Oskar Altzar och Matz Gartz