Styrelse

Post Namn
Ordförande Rutger Gyllenram
Vice ordförande Peter Samuelsson
Sekreterare Patrik Lindberg
Skattmästare Paola Eriksson
2:a vice ordförande, KTH Pär Jönsson
2:a vice ordförande, LTU Cajsa Samuelsson
2:e vice ordförande, JK Robert Eriksson
Redaktör Elisabeth Torsner
Övrig ledamot Lars Hyllengren
Övrig ledamot Nils Andersson
Övrig ledamot Tomas From
Revisor Claes Ribbing
Revisor Hans Gillberg
Revisorssuppleant Gustaf Bråkenhielm
Revisorssuppleant P-O Sahlin
Klubbmästare Amanda Edlund
Klubbmästare Gunnar Broberg
Representant, KTH Harald Philipsson
Representatnt, LTU Jonas Ohlsson

Kretsförtroendemän

Krets Ordinarie Ersättare
Stockholmskretsen Pontus Rydgren Joel Gustavsson
Östsvenska kretsen Bo Sundelin vakant
Sydvästkretsen Oskar Altzar Erica Granberg
Värmlandskretsen Debbie Jörgensen Ågren Bertil Ring
Bergslagskretsen Anders Wallquist Lars Jerregård
Polarkretsen Agne Rustan Christer Nordström

Valnämnd

Ulrika Tilliander (sammankallande), Birgitta Lindblad, Christoffer Schmidt och Oskar Altzar