e-post
kansli@bergsmannaforeningen.se

Telefon
08-121 513 26

Postadress
Svenska Bergsmannaföreningen
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

Bankgiro
5068-3895

Svenska Bergsmannaföreningens Serviceaktiebolag