SBF:s uppgift är att stödja verksamhet till bergshanteringens nytta att åstadkomma och stimulera utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan medlemmarna

  • att vidga och fördjupa medlemmarnas tekniska och vetenskapliga kunnande
  • att hävda den högre tekniska utbildningen för bergshanteringen
  • att sprida kännedom om branschens betydelsefulla insatser och upptäckter
  • att främja kamratlig samvaro
  • att åstadkomma och stimulera utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan medlemmarna