SBF:s uppgift är att stödja verksamhet till bergshanteringens nytta att åstadkomma och stimulera utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan medlemmarna

  • att vidga och fördjupa medlemmarnas tekniska och vetenskapliga kunnande

  • att hävda den högre tekniska utbildningen för bergshanteringen

  • att sprida kännedom om branschens betydelsefulla insatser och upptäckter

  • att främja kamratlig samvaro

  • att åstadkomma och stimulera utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan medlemmarna

Vill du bli medlem i Svenska Bergsmannaföreningen? Ansök om medlemskap