Svenska Bergsmannaföreningens Serviceaktiebolag
556196-2142 (Stockholm)

Svenska Bergsmannaföreningens Serviceaktiebolag
c/o Föreningshuset
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

Svenska Bergsmannaföreningens Serviceaktiebolag är ett helägt bolag till Svenska Bergsmannaföreningen som är vinstdrivande och momspliktigt.

Verksamhet
Aktiebolaget ska mot ersättning tillhandahålla medlemmarna av Svenska Bergsmannaföreningen med tjänster till främjande av yrkesverksamhet såsom förslag till åtgärder för nedbringande av omkostnaderna i medlemmarnas varsamhet, utredningar och yttrande, bok- och tidskriftsförlagsverksamhet, konsultationer i yrkesfrågor, efterutbildningar, information och publicitet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Styrelse
Rutger Gyllenram, ordförande
Peter Samuelsson, ledamot
Tomas From, ledamot
Paola Zetterberg Eriksson, ledamot