Back to All Events

JK-afton - Kina och Asien – tillväxt och förändring, Joachim von Schéele

  • Jernkontoret 10 Kungsträdgårdsgatan Stockholm, Stockholms län, 111 47 Sweden (map)

Tid: onsdag den 30 maj 2018 kl.18:00 (observera tiden)
Plats: Jernkontoret

Joachim von Schéele, med stationering i Shanghai, berättar om affärsklimatet i ett område där mer än hälften av jordens befolkning bor och merparten av världens metallurgiska industri är verksam. Asien är en världsdel i stark omvandling, inte bara på grund av Kinas tillväxt.

Efter föredraget tar vi en smörgås och ett glas öl, och kanske fortsätter vi ut i Sommarstockholm efteråt.

Några glimtar från föredraget
Kina har inte bara världens största metallurgiska industri och producerar flest bilar, där finns idag ett starkt fokus på innovationer exempelvis inom telecom, artificiell intelligens, batterier och elektriska fordon. Kina har de senaste åren förändrats från en produktionsbaserad ekonomi till att idag vara i huvudsak konsumtionsdriven. För både Kina och resten av Asien handlar det också om många andra viktiga frågor, t.ex. utvecklingen av ASEAN, One Belt One Road och andra stora infrastruktursatsningar, omställningar av energisystem, minskning av utsläpp, Asiens megastäders fortsatta utveckling, och inte minst den politiska balansen mellan olika intressesfärer. Innovations- och företagsklimatet i Kina har tagit stora steg framåt, men det pågår en positiv utveckling också i många andra länder, inte minst inom ASEAN. Sammantaget: Asien förändras snabbt och blir allt mer betydelsefullt för resten av världen. Det är därför viktigt att belysa vad detta kan innebära för Sverige.

Kostnad för deltagande: Efter föredraget kommer enklare förtäring finnas tillgänglig för de som så önskar. Öl och smörgås kostar 100 kr.

Anmälan om deltagande görs genom inbetalning till BG: 974-0507 senast 2018-05-25. Glöm inte att ange namn, samt eventuella allergier. Vid frågor, kontakta Lena Johansson på SBF:s kansli, tel 08-679 17 90, kansli@bergsmannaforeningen.se.


VARMT VÄLKOMNA!