Back to All Events

Begsvaganza 2018 – Besök vid Vaxholms kastell, Bogesunds slott och Ytterby gruva

 • Vaxholms fästning (map)

Upplev tre fantastiska kulturarv med vår sakkunnige ciceron Eric Thorslund. Eric som är med oss hela dagen är en kunnig och pedagogisk eldsjäl som levandegör den historia som finns så nära Stockholm. Vi kan lova en innehållsrik dag men vill varna för att den kommer innehålla en hel del trappor. Vi samlas på kajen i Vaxholm senast kl 9.35 och slutar där vid 16-tiden.

Ladda ner inbjudan som pdf och läs mer om de platser som kommer att besökas under dagen.

Anmälan senast den 19 augusti

Egen transport till Vaxholm (exempel)
8.45 Avresa från Stockholm Strömkajen med Sjögull eller Sjöbris
8.50 Buss 670 från Tekniska Högskolan mot Vaxholm
Egen bil till t ex infartsparkeringen vid Resarö där man kan hoppa på buss 670 till Vaxholm kl 9.23.
Egen bil hela dan. Ytterby gruva har dock dålig tillgång på parkeringsplatser så vi får ordna en extra tur med buss..

Bergsvaganza
9.35 samling på kajen i Vaxholm
9.45 överfart till kastellet
11.15 överfart till Vaxholm
11.30 Buss till Bogesund (Ellenius buss)
12.00 Rundvandring på Bogesunds slott
13.00 Lunch på slottet/vandrarhemmet alternativt picknick i parken efter eget val
14.00 Avfärd till Ytterby gruva
          Ev. extratur med buss mellan infartsparkering Ytterby och Ytterby gruva
14.30 Föredrag vid Ytterby gruva
15.30 Avfärd till Vaxholm
16.00 Dagen slut vid kajen i Vaxholm

Egen transport hem (exempel)
Avresa från kajen i Vaxholm med Sjögull/Sjöbris kl 17.20
Buss 670 från hamnen går varje kvart och passerar infartsparkeringen där man kan hämta upp egen bil.

Priser
Pris per person från 18 år som åker buss:                               400:-
Pris per person under 18 år som åker buss:                            100:-
Pris per person från 18 år som åker bil:                                   300:-
Pris per person under 18 år som åker bil:                                50:-

Bogesunds slottsbuffé med drycker per person från 18 år:    280:-
Bogesunds slottsbuffé under 18 år men över 7 år:                  140:-

Vaganzapriset som är subventionerat täcker guide, buss, inträden och färja mellan Vaxholm och kastellet.

Antalet platser vid buffén är begränsat. Först till kvarn gäller.

Frågor
Har ni frågor om evenemanget så kontakta Rutger Gyllenram
Mail:         rgyllenram@gmail.com           Telefon:    0708-665770
Andra frågor kontakta Lena på kansliet:   
Mail:        kansli@bergsmannaforeningen.se       Telefon:    08-679 17 90

Anmälan
Anmälan till kansli@bergsmannaforeningen.se tillsammans med betalning till Bg 974-0507 senast den 19 augusti.

Anmäl:

 • Namn på medlem som lämnar in anmälan
 • Antal personer från 18 år som åker buss            
 • Antal personer under 18 år som åker buss                
 • Antal personer från 18 år som åker bil            
 • Antal personer under 18 år som åker bil             
 • Antal personer som äter buffé från 18 år    
 • Antal personer som äter buffé som fyllt 7 år men är under 18 år
 • Antal personer som äter buffé under 7 år    
   

Bilder: 
Kastellet: Wikipedia
Bogesund: Av Holger.Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61518919
Ytterby gruva: Av Uwezi - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7478220